Wetenschappelijk rapport naar gevolgen vlaktekap op bosecosystemen

Naar aanleiding van de nieuwe Bossenstrategie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, waarin vlaktekap wordt toegestaan, deed een wetenschappelijke commissie onderzoek naar de ecologische gevolgen hiervan. Het resultaat van het in opdracht van Stichting NatuurAlert uitgevoerde onderzoek verschijnt op 14 december.

Terwijl er brede maatschappelijke en politieke steun is voor het eerste deel van de nieuwe bosbeleidsnota van Minister Schouten, waarin doelen als het behoud en herstel van biodiversiteit, klimaatbeleid, recreatie, en hoogwaardig hout worden besproken en beargumenteerd, leverde het besluit om vlaktekap in te zetten als belangrijk instrument voor de realisatie van deze doelen grote vraagtekens op, ook in de Tweede Kamer.
Dit resulteerde in een breed ondersteunde ingediende motie van de leden Beckerman en Smeulders, waarin werd opgeroepen tot een wetenschappelijke analyse van de ecologische gevolgen voor de kwaliteit van de bossen.

Stichting NatuurAlert heeft deze oproep aangegrepen en opdracht gegeven tot een onderzoek door ene wetenschappelijke commissie onder leiding van Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge. In het 68 pagina’s tellende rapport ‘Ecologische effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen’, dat op 14 december zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer, wordt in detail ingegaan op de ecologische effecten van vlaktekap op biodiversiteit, bodem en klimaat. Volgens Dr. Frits van Beusekom, secretaris van het bestuur van de stichting laat het rapport zien dat er een grote mate van eenduidigheid is in deze gevolgen en dat de vraagstelling van de Tweede Kamer motie overtuigend wordt beantwoord. De commissie gaat er volgens hem dan ook van uit dat haar wetenschappelijke bevindingen door de minister zullen worden benut.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *