Over Natuuralert

Dr. Ir. J. Kuper

'Gevarieerd bos wordt door kaalkap omgevormd tot eenvormig en klimaat-labiel productiebos'

De natuur moet hier beter worden beschermd

Stichting NatuurAlert Nederland is in het leven geroepen door een gemengd gezelschap van deskundigen op het gebied van natuurbeheer, activisten, juristen en politici van uiteenlopende politieke kleur. Wat ons bindt is de overtuiging dat de natuur in Nederland beter kan en moet worden beschermd.

Onze missie
Als onafhankelijke pleitbezorger van de Nederlandse natuur streeft de Stichting NatuurAlert Nederland naar de versterking van de positie van de natuurbescherming in de overheidsorganisatie en het politieke krachtenveld van ons land. Dit met als doel het behoud, herstel en de verbetering van de natuurlijke milieus, flora en fauna, en de natuurlandschappen van ons land.

NatuurAlert doet dat door het met alle legale middelen initiëren en ondersteunen van activiteiten gericht op het tot stand brengen van duurzaam natuurbeheer en door vorm te geven aan een landelijk dekkend netwerk en systematiek voor monitoring van het natuurbeheer.

Samengevat, NatuurAlert wil de onafhankelijke ‘waakhond’ zijn die overheden en gevestigde natuurbeschermingsorganisaties herinnert aan hun verantwoordelijkheden en waar nodig de tegenmacht mobiliseert om de noodzakelijke verbetering te kunnen afdwingen.

Een paar harde feiten over het jaar 2020 tot nu toe

Terwijl wij toekeken

0
Zandhagedissen en hazelwormen werden tot nu toe al doodgereden op de ATB-route door het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug
0
Nodeloos gekapte Iepen in Haarlem
0
Verdachte puinstortingen in de natuur

Zwakke positie natuurbescherming

De particuliere natuurbescherming heeft de door de centrale overheid veroorzaakte lacune niet goed kunnen vullen. De sector is versplinterd en verzwakt, en heeft hoegenaamd geen politieke invloed.

De financiële afhankelijkheid van natuurbeschermingsorganisaties dwingt hen, soms tegen het natuurbelang in, om zich te schikken naar de ‘realiteit’ van strijdige belangen.
Het resultaat is helaas dat de natuurbescherming in Nederland steeds verder achterop raakt, zeker in vergelijking tot de landen om ons heen.

De conclusie is daarom dat er in Nederland geen instantie meer is die exclusief en consequent opkomt voor de belangen van de natuur.

Het antwoord

Het effectief aanpakken van de crisis in de natuurbescherming in Nederland vergt, naast motivatie en uithoudingsvermogen, ook veel expertise. Overheden en gevestigde natuurbeschermingsorganisaties beschikken immers over veel middelen en deskundigheid om de wetgeving naar hun hand te zetten.
Daarom bundelt NatuurAlert de krachten van een groeiend team van ervaren deskundigen: natuurbeschermers, politici, juristen en andere adviseurs.

'Ik zet mij in voor een sterke en onafhankelijke burgerbeweging die opkomt voor de natuur. Zodat natuur weer serieus gaat meetellen in politiek en bestuur'

Dr. Frits van Beusekom

Help jij het verschil maken? Kies jouw campagne