Organisatie

‘Ieder vanuit zijn eigen invalshoek en achtergrond, werken wij samen aan versterking van de positie van de natuur en de natuurbescherming’

Jan Hoekema | voorzitter

‘We moeten als maatschappij en als bewoners van dit land nu of nooit de slag maken naar echte vergroening. Daar hoort groener leven bij, maar ook zuinig zijn op de natuur. Natuur is geen museum of pretpark maar een levend en veranderend samenstel van fauna en flora. Beiden krijgen aandacht van Stichting Natuuralert. Beter natuurbehoud begint met de boom in je eigen tuin en die van je directe buren. Zuinigheid met vlijt bouwt bomen als kastelen.’

Esther Janknegt | lid bestuur

‘Van kinds af aan heb ik mij druk gemaakt over de natuur, en dan met name over de vervuiling en achteruitgang ervan. Achter mensen aanhollen op straat die hun afval ‘verloren’. De natuur heeft ons ontzettend veel gegeven, maar wij als maatschappij hebben alleen maar ‘genomen’. Het is tijd voor verandering. Met de stichting Natuur Alert wil ik meer bewustwording creëren bij de nieuwe generatie. Ik wil samen met belanghebbenden zoeken naar een balans, waarin we fijn kunnen leven door gebruik te maken van de natuur, maar ook iets terug kunnen geven. Op zoek naar een gezond milieu voor mens, dier en natuur.’

Sacha Schneiders | penningmeester

Ik vind het heel belangrijk dat wij in Nederland nu ophouden met bomen kappen en dat wij de natuur die we nog hebben beschermen, versterken en uitbouwen. Die natuur helpt ons de CO² en het fijnstof uit de lucht te halen, die we er toch nog inbrengen. Zonder natuur geen klimaatneutraal Nederland. Biodiversiteit en ecologisch evenwicht zijn onlosmakelijk verbonden met een gezonde natuur en leefklimaat. Dus ook die moeten we beschermen en inbreuken daarop tegengaan. Met NatuurAlert gaan we een stap in de goede richting zetten. Ik hoop een grote stap.’ 

Maarten van Vliet | waarnemend secretaris

Het is de natuur die ons voedt, die ons alle hulpbronnen levert en die ons doet ademen. En waarvan we enorm kunnen genieten tijdens een wandeling over de heide of in een bootje op het wad. Waarom laten wij dat toch allemaal door onze handen glippen? Toen ik als 18-jarige na een soloreis door West Canada terugkwam in ons land van kaarsrechte lijnen en rijtjeshuizen, realiseerde ik mij voor het eerst dat wat wij hier natuur noemen eigenlijk niets anders is dan wat stukjes uitzondering in verder tot in de menselijke perfectie ontgonnen, onderworpen en geëxploiteerd cultuurland. En zelfs die paar stukjes restnatuur blijken niet veilig voor onze bijna dwangmatige exploitatiedrift en de manifestatie van doelzoekende bestuurlijke ego’s. Vervreemd van de natuur als wij zijn, willen we maar niet inzien dat wij marchanderen aan het doodsbed van een stervende natuur en uiteindelijk van ons eigen bestaan. Daarin kunnen wij hopelijk iets betekenen.’

Frank Zoontjes | lid bestuur

‘Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna. Er verdwijnen elk jaar weer planten- en diersoorten door bedrijvigheid en wegenbouw, door schaalvergroting in de landbouw en door de almaar oprukkende verstedelijking. De verschraling van het stedelijke en agrarische landschap gaan ook ten koste van de leefbaarheid. Terwijl er juist zoveel mogelijkheden zijn om ook onze steden te voorzien van rijk en gevarieerd groen. We zouden heel goed samen met de natuur kunnen leven. Ik wil de teloorgang van de natuur helpen terugdraaien. We kunnen de ontbossing stoppen, de biodiversiteit verbeteren, de landbouw verduurzamen. Daar vecht ik voor.’

Campagneteams

Het bestuur van NatuurAlert is integraal verantwoordelijk voor en betrokken bij de activiteiten van de stichting.
Uit praktische overwegingen worden de acties in het kader van de verschillende dossiers gecoördineerd door campagneteams onder aanvoering van de bestuursleden.

Campagneteam Bossenstrategie
Coördinator Frits van Beusekom

Campagneteam zandhagedis Sallandse Heuvelrug
Coördinator Jan Hoekema

Campagneteam Puinstort Overlangbroek
Coördinator Sacha Schneiders

Campagneteam Het Twiske
Coördinator Frits Garretsen

Campagneteam Bufferzones rond steden en beschermde natuur
Coördinator Jan Hoekema

Campagneteam Onvermengd ministerie voor Natuur, Milieu en Duurzaamheid
Coördinator Jan Hoekema

__________________________________

Wetenschappelijke commissie

De wetenschappelijke commissie van NatuurAlert adviseert het bestuur en levert bijdragen aan het onderzoek in het kader van de dossiers en campagnes van de stichting. Coördinator Frits van Beusekom

__________________________________

Adviseurs en ondersteuners

NatuurAlert wordt belangeloos ondersteund door verschillende adviseurs en ondersteuners, niet alleen op inhoudelijk vlak, zoals op het gebied van flora en fauna, bodemgesteldheid, waterbeheer, milieu, natuurbeheer en natuurbescherming, maar ook in praktische zaken, zoals de communicatie. 

Rob Wiewel | ondersteuner sociale media

Het was mijn vader, die mij, als circa zesjarig Hageneesje, regelmatig ’s morgens vroeg meenam de duinen in, op fietsafstand van ons huis. Wij hadden een bijzondere aandacht voor vogels. Later verdiepte ik de opgedane natuurkennis door de natuurgidsencursus en de kadercursus van het IVN te volgen. Daarna volgde een periode van ruim een kwart eeuw, waarin ik veelvuldig actief was als natuurgids voor het IVN, de Stichting Bomen Over Leven, als invaller van de boswachter van Staatsbosbeheer en later zelfstandig, onder mijn eigen naam. Eerst alleen voor volwassenen, later ook voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Sinds een aantal jaren ben ik, als pensionado, ‘actief in ruste’ en deel ik mijn kennis, ervaring en soms gekruide meningen via diverse digitale kanalen, vooral op www.twitter.com/@BoswachterRob
Met plezier zet ik mij als ondersteuner van de digitale media in voor de Stichting NatuurAlert.’ 

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne