‘Onjuist en ondeugdelijk’, rechtbank stelt NatuurAlert en omwonenden in het gelijk

'De MTB-sport is als zodanig ook niet gediend met het met grondverzetmachines uitgraven van tracks door beschermde natuur. Zulk bot doorkruisen van het natuurbelang roept nodeloos weerstand op in de samenleving. Ga in gesprek met de natuurbeschermers en ga op zoek naar natuurvriendelijke oplossingen. Er zijn buiten de beschermde natuur volop mogelijkheden voor aantrekkelijke uitdagende MTB-routes.

‘Onjuiste en onduidelijke publicatie. Onjuiste voorbereidingsprocedure gevolgd. Geen Verklaring van geen bedenkingen aangevraagd. Ondeugdelijke voortoets’, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland veegde in zijn vonnis van 3 februari in juridisch opzicht compleet de vloer aan met de wijze waarop de Gemeente Westerveld is opgetreden in de aanloop naar het verlenen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een mountainbikeroute door het Natura 2000-gebied Vledderveld / Boschoord in Noordwest-Drenthe.

Foto hazelworm op (fiets)pad in Vledderveld: Edo van Uchelen

Natuur Alert en de bewoners die de zaak bij de rechter hebben aangekaart, zijn blij met de uitspraak. Frits Garretsen, campagneleider van NatuurAlert vertelt: ‘De gemeente heeft ten onrechte een vergunning voor een MTB-route in het Natura 2000-gebied Vledderveld afgegeven. Eerst had een inspraakprocedure moeten worden gevolgd en de gemeente had ook de provincie moeten vragen een onderzoek te doen naar eventuele verstoring van natuur, beschermde dier- en vogelsoorten. Dit heeft de gemeente nagelaten.’

Maatregelen
Op alle juridische punten heeft de rechter de verzoekers – NatuurAlert en enkele inwoners van de gemeente Westerveld – in het gelijk gesteld. Garretsen: ‘De gemeente moet nu de door de rechter geschorste vergunning intrekken en een nieuw besluit nemen, waarbij wel de juiste procedure wordt gevolgd.
Verder heeft de rechter bepaald dat een van de meest kwetsbare delen van het al aangelegde deel van de route moet worden afgesloten en onbegaanbaar gemaakt. Ook moet de gemeente een illegaal aangelegde vlonder langs een ven afsluiten, zodat de rust voor soorten als de dodaars en de wintertaling wordt hersteld. Ten slotte moet de verdere aanleg van de route worden gestaakt.’

Toch zijn de zorgen ten aanzien van Vledderveld / Boschoord nog niet volledig weggenomen. Garretsen: Wij vinden het jammer dat niet alle, kwetsbare delen van de route door Boschoord zijn afgesloten, waardoor er nog steeds een levensgroot risico blijft dat de natuurwaarden van het gebied met beschermde diersoorten als de hazelworm, ringslang, adder, maar ook de wespendief, zwarte specht en de raaf hierdoor achteruit zullen gaan. Het gebied is nota bene met EU-subsidie aangelegd ter verbetering van de habitat van de beschermde diersoorten. Het heeft niet voor niets de Natura 2000-status; dit moeten we in het natuurarme Nederland tot elke prijs beschermen!’

Toegenomen recreatiedruk
Het risico op een afname van de populaties beschermde dieren is des te groter omdat de ervaring leert dat MTB-routes een grote aanzuigende werking hebben en dat het verkeer en de recreatiedruk in het gebied daardoor aanzienlijk zullen toenemen. Dat is slecht nieuws, want juist omdat het in Vledderveld zo rustig was, deden de populaties zeldzame dieren het er zo goed.

Het wordt de laatste jaren overal in de natuur snel drukker en daarbij gedraagt niet iedereen zich even natuurbewust en sociaal. Loslopende honden, dumpen van afval, crossen door de bossen, de berichtgeving liegt er niet om.
Naast natuurschade door verstoring, vervuiling en antisociaal gedrag, vormen ook conflicten tussen verschillende typen recreanten een bron van zorg voor terreinbeheerders én overheden. Des te onbegrijpelijker was de onbezonnen aanleg van de MTB-route, dwars door een Natura 2000-gebied, door de plaatselijke Race- en MTB-club Fietsze en de onzorgvuldige vergunningverlening door de Gemeente Westerveld.

De MTB-sport is als zodanig ook niet gediend met het met grondverzetmachines uitgraven van tracks door beschermde natuur. Zulk bot doorkruisen van het natuurbelang roept nodeloos weerstand op in de samenleving. Ga in gesprek met de natuurbeschermers en ga op zoek naar natuurvriendelijke oplossingen. Er zijn buiten de beschermde natuur volop mogelijkheden voor aantrekkelijke uitdagende MTB-routes.

Mocht Gemeente Westerveld ondanks de rechterlijke uitspraak weigeren om de vergunning in te trekken, dan blijft de gedeeltelijke afsluiting in ieder geval nog zes weken van kracht. Dat geeft NatuurAlert en de omwonenden de tijd om wederom naar de rechter te stappen.

Zie voor de samenvatting van de uitspraak: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:270

4 reacties op “‘Onjuist en ondeugdelijk’, rechtbank stelt NatuurAlert en omwonenden in het gelijk”

 1. Marianne Miltenburg

  Geweldig, deze uitspraak.
  Ik woon in het Dwingelderveld en heb me groen en geel geërgerd aan de bomenkap bij camping De Noordster, Dwingeloo. De camping is eigenaar van de grond, is me verteld, en kap was nodig om iedere kampeerplek van eigen sanitair te voorzien.
  In het voorjaar was er ook al zo veel gekapt daar omdat gasten last hadden van de schaduw …

 2. Maarten van Vliet

  Dank! De lokale fietsclub Fietsze legt zich helaas niet neer bij de gedeeltelijke afsluiting en wil per se kunnen crossen door de kwetsbare natuur van #Vledderveld. Dat is compleet onverantwoord en we zullen er met de steun van betrokken natuurliefhebbers als u alles aan doen om de flora en fauna van dit bijzondere Natura 2000-gebied voor Drenthe en Nederland te behouden.

  Camping De Noordster in Dwingeloo heeft een dubieuze reputatie voor wat betreft het natuurbeheer op hun terreinen. In 2020 werden ook al op ruime schaal grote bomen gekapt, volgens het Landelijk meldpunt bomenkap (bomenkapmeldpunt.nl) puur voor financieel gewin.

 3. Zijn jullie tegen iedere vorm van recreatie in de natuur? Dus zijn ruiterpaden en wandelpaden ook uit den boze? Kunnen we dan straks nog wel genieten van de natuur?

  1. Maarten van Vliet

   Een belangrijke vraag. Natuurlijk zijn wij NIET tegen iedere vorm van recreatie in de natuur. Het is juist heel belangrijk dat mensen de natuur kunnen ervaren. Dat is niet alleen ontspannend en gezond voor de recreant, maar laat mensen ook zien hoe mooi en bijzonder natuur is, zeker in ons extreem gecultiveerde land. Tegelijkertijd moeten we onder ogen zien dat de natuur onder grote druk staat en dat de biodiversiteit snel afneemt. Met z’n allen zullen we absoluut zorgvuldiger met de natuur moeten leren omgaan, om er ook op de langere termijn van te kunnen blijven genieten. Dat begint met het consequent toepassen van de bestaande wet- en regelgeving voor beschermde natuur door onze overheden. Ook door de gemeente Westerveld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.