Nieuwe Omgevingswet stelt natuurminnend Nederland voor enorme opgave

'Als de natuurbescherming zich niet beter organiseert, dan hebben ze bij de nieuwe #Omgevingswet het nakijken', waarschuwde Henk Nijhof, wethouder van Hellendoorn tijdens het symposium 'Kans of Paard van Troje' van de Heimans en Thijsse Stichting

Per juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt de regels voor de omgang met ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarbij krijgen de provincies en gemeenten deels de ruimte om eigen regels op te stellen voor zaken die relevant zijn voor natuur, milieu en gezondheid. Dat stelt hoge eisen aan de kennis en capaciteit van onze provinciale en lokale overheden. ‘Die is er zeer waarschijnlijk in onvoldoende mate zal zijn’ lezen we in een artikel van Arnold van Vliet bij NatureToday.

Het risico is daardoor levensgroot dat de natuur en het landschap nog meer in het gedrang komen. Onze provinciale en gemeentelijke overheden worden immers overvoerd met de vele ‘uitdagingen’ op het vlak van woningbouw, transport en infrastructuur,  energietransitie en klimaatadaptatie, en – last but not least – de voortgaande economische expansie.

De grote uitdaging voor 2022
Terwijl natuurbehoud nu nog in belangrijke mate verankerd ligt in landelijke richtlijnen, wordt het straks maar afwachten waar de afzonderlijke provincies en gemeenten hun prioriteiten leggen. De nieuwe Omgevingswet vormt daarmee niet alleen een enorme uitdaging voor onze overheden, maar ook voor onze natuurbeschermingsorganisaties.
Volgens Jaap Dirkmaat van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap dreigen we met deze Omgevingswet 20 jaar terug te gaan in de tijd en kunnen we hele reeksen van vervelende procedures tegemoet zien met als inzet het behoud van kleine stukjes natuur. 

Tijdens het aan de nieuwe Omgevingswet gewijde symposium ‘Kans of Paard van Troje; hoe pakt de nieuwe Omgevingswet uit voor natuur en landschap?’, georganiseerd door de Heimans en Thijsse Stichting, legde wethouder Henk Nijhof van Hellendoorn de vinger op een zere plek ‘Als de natuurbescherming zich niet beter organiseert, dan hebben ze bij de nieuwe Omgevingswet het nakijken.’

Krachtenbundeling dus; dat wordt voor 2022 de grote uitdaging voor onze natuurbeschermingsorganisaties.

Foto: Menno Quist

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *