NatuurAlert stapt naar rechter om handhaving op mountainbike-route Sallandse Heuvelrug

De afgelopen jaren is het aantal mountainbikeroutes sterk uitgebreid. Deze routes worden vaak aangelegd in of dicht bij de schaarse natuurgebieden die ons land rijk is, zoals in het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Vreemd genoeg wordt bij de aanleg van deze routes nauwelijks gekeken naar de gevolgen ervan voor de natuur. Zelfs natuurbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten lijken de schade aan flora en fauna voor lief te nemen, ook wanneer sprake is van wettelijk beschermde natuur, zoals in het geval van bedreigde diersoorten als de zandhagedis en hazelworm. 

De zandhagedis is een zwaar beschermde reptielensoort. Beschermde dieren mogen volgens de wet niet worden verstoord en zeker niet worden doodgereden. Toch gebeurt dit op vrij grote schaal, ook op delen van de mountainbikeroute op de Sallandse Heuvelrug. Dit blijkt uit een in de jaren 2018, 2019 en 2020 door reptielendeskundige Anton van Beek uitgevoerd onderzoek. 
Om die reden heeft Stichting NatuurAlert Nederland al op 14 september 2020 een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Overijssel. Gevraagd werd om met ingang van maart 2021 delen van de mountainbikeroute te sluiten voor publiek. In maart komt de zandhagedis namelijk uit zijn winterslaap. 

Provincie Overijssel stelt handhaving uit, rechter gaat mee
De reactie van de provincie liet lang op zich wachten. In november kreeg NatuurAlert bericht dat op 12 januari 2021 een besluit zou worden genomen. Vervolgens werd dit besluit uitgesteld tot 1 juli met als argument dat de provincie eerst een eigen onderzoek wilde laten verrichten. Opmerkelijk, want de wet staan zo’n tweede uitstel helemaal niet toe.
Daarom is NatuurAlert bij de rechtbank in Zwolle in beroep gegaan tegen deze beslissing. Ook werd de rechtbank bij wijze van voorlopige voorziening verzocht om per direct delen van de mountainbikeroute voorlopig te sluiten om te verhinderen dat ook dit jaar weer veel zandhagedissen worden doodgereden.

Tot grote verbazing van NatuurAlert  heeft de rechter de betrokken partijen in zijn geheel niet opgeroepen voor de gebruikelijke hoorzitting en het beroep kennelijk ongegrond verklaard. 
De rechter ging – nota bene zonder wederhoor – mee met het standpunt van de provincie dat de onderzoeker, de heer Van Beek niet onpartijdig is. Zowel de provincie als de rechter gaan hiermee voorbij aan het feit dat de heer van Beek een erkend hagedissendeskundige is en dat zijn onderzoek voldoet aan alle wetenschappelijke maatstaven.

Al even curieus is dat de provincie in zijn verweer een uitspraak van de Raad van State aanhaalt, die het standpunt van NatuurAlert bevestigt dat het onderzoek van de heer Van Beek juist wel onpartijdig is. De Raad van State geeft namelijk aan dat bewijs van een burger toegelaten is als deze burger een ter zake deskundige is en als zijn bevindingen op schrift zijn gesteld. 
Het onderzoek van de heer Van Beek voldoet zonder enige twijfel aan beide voorwaarden.

NatuurAlert gaan in verzet tegen uitspraak rechter
Het spreekt dan ook voor zich dat NatuurAlert in verzet is gegaan tegen de uitspraak van de rechter en de rechtbank heeft verzocht om het beroep alsnog te behandelen. In verzet heeft NatuurAlert ook uitdrukkelijk verzocht om op een zitting te worden gehoord. NatuurAlert heeft Advocatenkantoor BenthemGratama uit Zwolle in de arm genomen om de procedure te voeren.

Natuur Alert ziet de uitkomst van de procedure met vertrouwen tegemoet.Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *