In de media

MTB-route Sallandse Heuvelrug weer open na zomersluiting

1 oktober 2022 | RTV Oost

Na een felbevochten sluiting van enkele maanden ging de blauwe mountainbikeroute over de Sallandse Heuvelrug op 1 oktober weer open. De tijdelijke sluiting was het resultaat van een campagne van NatuurAlert tegen het veelvuldig doodrijden van beschermde reptielen als de zandhagedis en de hazelworm. Ondanks verzet van enkele gemeenten besloot de provincie Overijssel tot sluiting van de route gedurende de zomermaanden. Een definitieve uitsprak van de rechter volgt nog.

'Afsluiten deel mountainbike-route is doekje voor het bloeden en volstrekt nutteloos'

18 juni 2021 | De Stentor

Harrie Hobo van NatuurAlert haalt zijn schouders op bij het besluit van de provincie Overijssel om een deel van de mountainbike-route over de Sallandse Heuvelrug af te sluiten.
 ‘Veel te weinig’, zegt Hobo  vandaag tegen De Stentor. ‘Het is al belachelijk dat het onderzoek van Anton van Beek, die deskundig is op dit gebied, door de provincie nog eens dunnetjes is overgedaan en dan ook nog eens met ongekwalificeerde studenten.’

Laatste kans om schadelijke kaalkap te verhinderen

7 mei 2021 | NRC

‘Kaalkap is een knieval voor de houtverwerkende industrie. Het is de grofste, meest schadelijke bosexploitatiemethode die er is: het is landbouw met bomen’, vertelt Annelies Henstra, jurist en voorzitter van de Stichting Recht op Natuur in een kort interview in het NRC.

Belangen
Ondanks dat er vanuit de maatschappij een luide roep klinkt om daarmee te stoppen, wil minister Carola Schouten kaalkap tot regulier bosbeheer maken. 
Dit is niet alleen het gevolg van de mindset van de boerendochter en haar landbouwambtenaren, waardoor de bescherming van de natuur steevast aan het kortste eind trekt; ook het organisatiebelang van Staatsbosbeheer is in het geding. Deze verzelfstandigde overheidsorganisatie houdt de eigen broek deels op met de houtproductie en dus het kappen van de in handige kaprijen geplante bomen.

Henstra: ‘Een doorwrocht wetenschappelijk rapport in opdracht van NatuurAlert Nederland gaat daarvoor in de prullenbak.’
De minister negeerde onlangs ook de kritische vragen van Kamerleden. ‘Die worden afgescheept met antwoorden die doorzichtig om de hete brij heen draaien.’

Het laatste woord is aan de  Tweede Kamer die op 11 mei over twee moties op de Bossenstrategie zal stemmen. Mocht de Kamer de minister volgen, dan betekent dit volgens Henstra dat de belangrijkste doelen van de Bossenstrategie, biodiversiteit en klimaat, niet zullen worden gehaald. 

Overzicht NatuurAlert in de media

1 oktober 2022 | RTV Oost
Voorzitter NatuurAlert ‘best tevreden’ over tijdelijke afsluiting blauwe MTB-route Sallandse Heuvelrug gedurende de zomermaanden

18 juni 2021 | De Stentor
‘Afsluiten deel mountainbike-route is doekje voor het bloeden

7 mei 2021 | NRC
Laatste kans om schadelijke kaalkap te verhinderen. Op 11 mei stemt de Tweede Kamer over twee moties op de Bossenstrategie

26 april 2021 | RTV Oost
NatuurAlert stapt naar de rechter om mountainbike-pad Sallandse Heuvelrug

22 september 2020 | RTL nieuws | EditieNL
Oops weer een platte hagedis

1 september 2020 | De Volkskrant | Marcia Luyten
Tien jaar VVD-bewind shovelde onze leefomgeving plat tot een marktplaats

26 augustus 2020 | De Groene | Marcel ten Hoven
Hoe het Nederlandse bos om zeep wordt gebracht

NatuurAlert stapt naar de rechter om Sallandse Heuvelrug

De stichting NatuurAlert stapt naar de rechter om voor elkaar te krijgen dat de provincie delen van de mountainbike-route over de Sallandse Heuvelrug afsluit om de zandhagedis ongestoord uit de winterslaap te laten komen.

De zandhagedis is een beschermde reptielensoort, die volgens de stichting wettelijk niet mag worden verstoord en zeker niet mag worden doodgereden. Dat dit volgens NatuurAlert toch gebeurt, zou blijken uit onderzoek van een reptielendeskundige in de jaren 2018, 2019 en 2020. Daarom heeft de stichting in september vorig jaar aan de provincie gevraagd delen van de route te sluiten voor publiek.

Oops weer een platte hagedis

22 september | RTL nieuws | EditieNL

Er moet een einde komen aan de populaire mountainbiketour op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Dat vindt de Stichting NatuurAlert. Op de paden worden namelijk tientallen zandhagedissen en hazelwormen doodgereden door de voorbij scheurende mountainbikers. Dit terwijl de dieren beschermd zijn.

Vaak zijn er juridische mogelijkheden om route in de natuur tegen te houden

5 september | De Monitor | Dossier zandhagedis

In de afgelopen maanden ging De Monitor voor Veluwebewoner en boswachterszoon Jaap van den Born op zoek naar antwoorden op de vraag of belangen van verschillende groepen recreanten, toeristische industrie, natuurbeschermers en bewoners wel samen kunnen gaan. Kan Jaap wat doen aan het mountainbikepad achter zijn huis? En op welke manier kan hij ervoor zorgen dat die talloze fietsers zijn ‘maatjes’ niet of zo min mogelijk in de weg zitten? 
Jaap belt onder meer met Harry Hobo, een ervaren actievoerder en bestuurslid van Stichting NatuurAlert.

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne