BOSSENSTRATEGIE

Haal kaalkap uit de nationale Bossenstrategie

De concept-Bossenstrategie van minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gaat uit van het algemeen toestaan van kaalkap van bossen tot 0,5 hectare. Dit is volgens NatuurAlert het belangrijkste bezwaar van het voorgestelde beleid. Volgens door NatuurAlert geraadpleegde deskundigen in binnen- en buitenland is deze kaalkap schadelijk voor het bosecosysteem en heeft dit onder meer een negatief effect op de  biodiversiteit.

Het toestaan van kaalkap resulteert ook in commerciële houtkap door exploitanten als Staatsbosbeheer. NatuurAlert zet zich op meerdere fronten in om de kaalkapclausule buiten de Bossenstrategie te houden. We doen dit door druk uit te oefenen op het ministerie en de Tweede Kamer, door het sluiten van coalities en door het faciliteren van onderzoek door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie.

Wetenschappelijk onderzoek
De concept-Bossenstrategie van minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gaat uit van het algemeen toestaan van kaalkap van bossen tot 0,5 hectare. Dit is volgens NatuurAlert het belangrijkste bezwaar van het voorgestelde beleid.
Volgens door NatuurAlert geraadpleegde deskundigen in binnen- en buitenland is deze kaalkap schadelijk voor het bosecosysteem en heeft dit onder meer een negatief effect op de biodiversiteit. Het toestaan van kaalkap resulteert ook in commerciële houtkap door exploitanten als Staatsbosbeheer. NatuurAlert zet zich op meerdere fronten in om de kaalkapclausule buiten de Bossenstrategie te houden.

In het najaar van 2020 werd door ons opdracht gegeven voor een contra-onderzoek. De resultaten van het door een commissie onderleiding van professor Rabbinge uitgevoerd onderzoek werden vastgelegd in het rapport ‘Ecologische effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen‘ en aangeboden aan de Tweede Kamer en minister Schouten. Dit degelijke wetenschappelijk onderzoek door onafhankelijke geleerden legde gewicht in de schaal tegenover het vluchtige, door het ministerie geïnitieerde onderzoek. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Dinamo Fonds.

Stand van zaken
Ook na de aanbieding van het rapport van het contra-onderzoek blijven wij bij voortduring druk uitoefenen op het ministerie en de Tweede Kamer. Dat doen wij door het stellen van schriftelijke vragen aan de Vaste commissie LNV van de Tweede Kamer, door het sluiten van coalities en door het agenderen van het onderwerp via de media.

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne