BOSSENSTRATEGIE

Haal kaalkap uit de nationale Bossenstrategie

De concept-Bossenstrategie van minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gaat uit van het algemeen toestaan van kaalkap van bossen tot 0,5 hectare. Dit is volgens NatuurAlert het belangrijkste bezwaar van het voorgestelde beleid. Volgens door NatuurAlert geraadpleegde deskundigen in binnen- en buitenland is deze kaalkap schadelijk voor het bosecosysteem en heeft dit onder meer een negatief effect op de  biodiversiteit.

Het toestaan van kaalkap resulteert ook in commerciële houtkap door exploitanten als Staatsbosbeheer. NatuurAlert zet zich op meerdere fronten in om de kaalkapclausule buiten de Bossenstrategie te houden. We doen dit door druk uit te oefenen op het ministerie en de Tweede Kamer, door het sluiten van coalities en door het faciliteren van onderzoek door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie.

Wetenschappelijk onderzoek
De concept-Bossenstrategie van minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gaat uit van het algemeen toestaan van kaalkap van bossen tot 0,5 hectare. Dit is volgens NatuurAlert het belangrijkste bezwaar van het voorgestelde beleid.
Volgens door NatuurAlert geraadpleegde deskundigen in binnen- en buitenland is deze kaalkap schadelijk voor het bosecosysteem en heeft dit onder meer een negatief effect op de biodiversiteit. Het toestaan van kaalkap resulteert ook in commerciële houtkap door exploitanten als Staatsbosbeheer. NatuurAlert zet zich op meerdere fronten in om de kaalkapclausule buiten de Bossenstrategie te houden.

Stand van zaken
Wij doen dit door druk uit te oefenen op het ministerie en de Tweede Kamer, door het sluiten van coalities en door het faciliteren van onderzoek door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie.

Campage-overzicht

2021 | Biodiversiteit
Natura 2000-gebied Het Twiske bedreigd door plannen Recreatieschap

2020 | Bosstrategie
Haal kaalkap uit de nationale Bossenstrategie

2020 | Biodiversiteit
Red de zandhagedis in National Park
de
Sallandse Heuvelrug

2020 | Milieu
Bestrijden onrechtmatige puinstort
in
Overlangbroek

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne