Frits van Beusekom in Radar: ‘Alle bosbeherende instanties richten zich nu op het wegzetten van zoveel mogelijk hout’

‘Na Brazilië staat ons land op de tweede plaats in de wereld met de meeste gekapte bomen’, meldt Avro-Tros Radar in de uitzending van 29 maart. Frits van Beusekom, van NatuurAlert legt uit waarom dit gebeurt. ‘Iedereen is op zoek naar hout als brandstof voor de biomassacentrales. Nu het hout verkoopbaar is, gaan bijvoorbeeld gemeenten veel makkelijker over tot het kappen van volwassen bomen. Vroeger was dat onrendabel; nu zijn alle bos-beherende instanties erop gericht om zoveel mogelijk hout weg te zetten.’

In het consumentenprogramma vertellen Brigitte Barelds en Hilde Mynett van de plaatselijke actiegroep Burgers voor Bomen over de kaalslag in hun gemeente Noardeast Frieslân. Met een petitie hebben zij inmiddels 400 handtekeningen verzameld.

Bomenrecht
‘Gemeenten mogen mogen de richtlijnen zelf bepalen’ vernamen we van Mr. Jilles van Zinderen, advocaat Bomenrecht.  
In Noardeast Frieslân blijkt zelfs helemaal geen sprake te zijn van een bomenverordening en is de kapvergunning 7 jaar geleden botweg afgeschaft. De verantwoordelijke wethouder, Pytsje de Graaf, meent dat het alleen ontbreekt aan een goede uitleg.

‘Dat is tegenwoordig de standaard houding van overheden waar het om houtkap gaat’ zegt Van Beusekom. ‘Wat we in Dokkum zien is exemplarisch. De gemeente, de provincies en ook Staatsbosbeheer zijn er allemaal op gericht om zich te rechtvaardigen. Je ziet overal dezelfde reacties.’
‘Geld speelt een rol, maar er is ook sprake van slordigheid en onverschilligheid. We doen het daarin slechter dan de ons omringende landen.’ Subsidies worden weliswaar ingezet om bossen aan te planten, maar helaas ook om bossen te kappen. Van Beusekom: ‘Het planten van bossen wordt heel erg gepropageerd, om daarmee goed te praten dat het niet zo erg is dat bos verdwijnt. Bij Staatsbosbeheer is de kaptraditie weer terug. Die kapactiviteiten zijn volstrekt onrendabel, maar dat wordt goedgemaakt door subsidies. Het is te gek om over te praten, maar het is wel de realiteit.’

‘Burgers ga door’
Een oplossing is er voor de korte termijn helaas niet. ‘Op alle niveaus houden de overheden buitengewoon hardnekkig vast aan de lijn die is ingezet. Je ziet dat terug in de Bossenstrategie van de minister van LNV. Allemaal mooie woorden, maar de uitvoering is averechts of machteloos.’

Reactie Staatsbosbeheer
In een reactie op Twitter ontkent Staatsbosbeheer dat het bedrijf subsidies krijgt voor houtkap. ‘Staatsbosbeheer krijgt geen subsidie voor (kaal)kap van bomen of voor biomassa en kapt ook geen bos voor biomassa’. 
Uit het laatste jaarverslag van Staatsbosbeheer blijkt anders. De verliesgevende en schadelijke kaalkap van staatsbosbeheer wordt wel degelijk in stand gehouden wordt door overheidssubsidies. Zo krijgt Staatsbosbeheer niet alleen 27 miljoen euro van het Ministerie van LNV voor de instandhouding van de organisatie, maart ook 65 miljoen euro uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Daarvan is een evenredig deel bestemd voor het aanzuiveren van de exploitatietekorten van het kaalkapbeheer.

Staatsbosbeheer genereerde daarnaast 111 miljoen euro aan inkomsten, onder meer met de ‘oogst’ van 255.364 m3 rondhout en de verkoop van biomassa (25,5 miljoen euro). Daarnaast verwierf het projectsubsidies voor een bedrag van 36,9 miljoen euro. Kortom, direct of indirect wordt Staatsbosbeheer in overgrote mate betaald door de samenleving, publieke middelen die deze overheidsdienst – zonder enige democratische legitimatie – mede inzet voor kaalkap.

Frits van Beusekom: 'Het planten van bossen wordt heel erg gepropageerd. Om daarmee goed te praten dat het niet zo erg is dat bos verdwijnt'

2 gedachten over “Frits van Beusekom in Radar: ‘Alle bosbeherende instanties richten zich nu op het wegzetten van zoveel mogelijk hout’”

  1. Het is zo hypocriet, Staatsboskapbeheer dat mede van ons belastinggeld de bomen kapt waar wij en de dieren zo van houden om bij te verdienen.
    Ze hebben een enorm kantoor neergezet en hun directie schijnt meer te verdienen dan onze premier. En dat noemen zij, maar ook veel gemeentes, heel huichelachtig ‘onderhoud’.

  2. Wat was dit een mooi spreken! Ook over hoe de overheid zichzelf dan gaat uitleggen, legitimeren. Heel mooi gezegd. Dank.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *