Frits van Beusekom in Nature Today: ‘Vlaktekap is een in wezen agrarische bedrijfsvorm’

Steeds meer bosdeskundigen en bosliefhebbers zijn van mening dat de bosteeltkundige benadering van bossen achterhaald is en dat het menselijk ingrijpen in bossen en de oogst van hout moeten worden beperkt. Toch heeft de omstreden Bossenstrategie van de demissionaire minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog steeds een bosteeltkundige insteek. Het is daarom goed dat de behandeling van de Bossenstrategie in de Tweede Kamer over de verkiezingen is heen getild. 

Een belangrijk struikelblok is het uitgangspunt van de ontwerp Bossenstrategie dat vlaktekap tussen 0,1 en 0,5 hectare onderdeel wordt van regulier bosbeheer. In het artikel op NatureToday.nl geeft ons bestuurslid Frits van Beusekom een toelichting op dit controversiële onderwerp.

Frits van Beusekom: 'Vlaktekap is, ongeacht de schaal, altijd onderdeel van een bosbedrijfsvorm, die gebaseerd is op stapsgewijze cyclische afbraak van de volledige houtopstand'

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *