Dringend beroep op leden Tweede Kamer om vlaktekap uit de Bossenstrategie te stemmen

Op 11 mei stemt de Tweede Kamer over twee moties over vlaktekap. Inzet is het uit de Bossenstrategie stemmen van de schadelijke vlaktekap als reguliere methode van bosbeheer.
Als een van 63 organisaties, waaronder het Wereld NatuurFonds, de Vogelbescherming en Urgenda, doet Stichting NatuurAlert een dringend beroep op de Tweede Kamer om de Bossenstrategie van het ministerie van LNV niet ongewijzigd te laten passeren.

Kappraktijken
Uit een in oktober vorig jaar in opdracht van NatuurAlert door een wetenschappelijk team uitgevoerd onderzoek kwam naar voren dat vlaktekap slecht is voor de bossen, de biodiversiteit en het klimaat. Ook schaadt het het aanzien van de nu al door overmatige houtkap ontsierde bossen.

De kappraktijken van bosbeheerders leiden nu al tot veel onrust onder de bevolking. Zeker gezien de beperkte omvang van ons bossenbestand zouden biodiversiteit, klimaat en de recreatieve functie voorop moeten staan en niet de  verliesgevende houtproductie.

Ook de in de Bossenstrategie opgenomen ‘revitalisering’ van bossen is uiterst discutabel. Hoofdzakelijk gemotiveerd door de subsidies worden de stikstofcrisis, de lage grondwaterstand en de klimaatcrisis door bosbouwers aangegrepen om bossen om te vormen tot andere natuur. Dit gaat echter ten koste van de gezondheid van de kwetsbare bosbodem, mossen, paddestoelen en essentiële organismen.
Omvorming van natuur blijft ook symptoombestrijding zolang de oorzaken niet worden opgelost. 

Alternatieven
De bosbouwpraktijk biedt goede voorbeelden van verantwoord bosbeheer dat de bosbodem zoveel mogelijk in takt houdt, CO2 meer duurzaam vastlegt en toch waardevol constructiehout oplevert. Het door NatuurAlert samen met Stichting Natuurvolgend Bosbeheer opgestelde Amendement op de Bossenstrategie biedt daarvoor uitstekende perspectieven. 

Slechts bij grote uitzondering zou moeten worden toegestemd in incidentele vlaktekap in het kader van de bestrijding van ziektes. Het mag, zeker in de Nederlandse bossen, nooit de reguliere bosbeheerpraktijk worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *