‘Dramatisch slechte Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer’

Er is in heel veel sectoren sprake van beperkende wetgeving, zo ook in de bosbouw. Dat betekent dat bosbouwbedrijven voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden steeds weer ontheffing zouden moeten aanvragen. Om ondernemers die rompslomp te besparen is voor de uitvoering van kleine terugkerende werkzaamheden in de buitenruimte de ‘gedragscode’ bedacht. Die werkzaamheden kunnen de bosbeheerders met inachtneming van bepaalde voorzorgen nu zonder ontheffing uitvoeren.

Zo biedt de huidige gedragscode voor de bosbouwsector voor bepaalde handelingen ontheffing van bepalingen voor soortenbescherming in de Wet Natuurbescherming. Bij die werkzaamheden moet het wel steeds gaan om ‘bestendig beheer’ met een routinematig karakter, bijvoorbeeld uitdunning in een productiebos. Ook wordt de beheerder verplicht tot bijvoorbeeld het sparen van bosmierennesten en het ontzien van nesten en broedplaatsen van roofvogels.

Poging tot oprekken ontheffingsruimte

De bosbouwsector heeft er natuurlijk belang bij de ontheffingsruimte flink op te rekken, zodat de bedrijven zonder specifieke ontheffing veel meer werkzaamheden kunnen uitvoeren dan waarvoor gedragscodes bedoeld zijn. Een mooie gelegenheid hiervoor doet zich voor nu de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer wordt herzien.

Op 1 april heeft de minister van LNV een herziene van deze gedragscode voorlopig goedgekeurd en ter visie gelegd. Belanghebbenden konden gedurende zes weken zienswijzen indienen en daarvan heeft NatuurAlert gebruik gemaakt. Dat was hard nodig, want deze nieuwe Gedragscode is een dramatisch slecht stuk. Het toppunt is wel dat de sector ook de kaalkap erin heeft gefrommeld. Daarom hebben wij de minister verzocht deze Gedragscode terug te trekken. Als dat niet gebeurt, zullen wij de zaak bij de rechter aanvechten.

 
 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *