VERHOOG JIJ JE INZET VOOR DE NATUUR?

SPONSORING

‘We zitten nu allemaal met de gevolgen van een leefwijze, waarin wij met de rug naar de natuur zijn gaan staan. De weg terug naar een evenwichtige omgang met de natuur hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Je moet gewoon beginnen. Niet zo gek dus dat we NatuurAlert in natura sponsoren, zodat het bestuur in een van onze vergaderzalen bijeen kan komen’ 

25 maart 2022 | ROC Mondriaan IHMS

De International Hotel and Management School verzorgt de mbo-opleidingen Manager / Ondernemer Horeca en Meewerkend Horeca Ondernemer, zowel in het Nederlands als in het Engels en zelfs tweetalig. In het onderwijsprogramma is veel  aandacht voor natuurlijke producten en duurzame werkwijzen. Een van de eigen restaurants, Orchard, Green – Fair – Local, is inmiddels een ‘vegan’ restaurant en in het keuzedeel ‘Van grond tot mond’ leren de studenten veel over duurzame teelt. De door de school opgezette Club van Positieve Duurzaamheidsdenkers werkt actief aan praktische verbeteringen gericht op onder meer een effectieve reductie van energie- en grondstoffengebruik. Inmiddels krijgt dit initiatief landelijke navolging in het mbo-onderwijs.


ALGEMENE DONATIE

Ik maak me zorgen over de inperking van het leefgebied van de egel, met input én een eenmalige bijdrage hoop in dat NatuurAlert een campagne kan ontwikkelen’

8 december 2020 | PARTICULIERE DONATEUR

Robin (22) heeft warme herinneringen aan de egeltjes in de tuin bij haar ouders: ‘Elke dag rond de schemering klinkt er geritsel uit de struiken. Een aantal egels – inmiddels beschouwd als vaste bewoners van de tuin van mijn ouderlijk huis – komt tevoorschijn. Maar het leefgebied van de egel komt wel steeds verder in de knel: betegelde tuinen, heggen die plaatsmaken voor schuttingen en tegenwoordig is de hele buurt met bladblazers in de weer.’

Wij krijgen vaak aanvragen van bezorgde burgers of andere stichtingen en netwerken die ons om hulp vragen rondom een specifiek thema. We proberen die in het bestuur zoveel mogelijk te bespreken en de juiste afweging te maken. Met onze nog beperkte mogelijkheden kunnen we natuurlijk niet alles oppakken, terwijl we daar wel de noodzaak toe zien. Eenmalige donaties, zoals die van Robin van 100 euro in combinatie met inhoudelijke input, bieden ons meer mogelijkheden om initiatieven met raad en daad te steunen of zelfs een campagne op te starten.


DONATIE VOOR CAMPAGNE ZANDHAGEDIS SALLANDSE HEUVELRUG

Een nationaal park is er voor behoud, niet voor vernieling’

11 november 2020 | PARTICULIERE DONATEUR

Als frequent wandelaar in dit gebied zie ik de schade die aangericht wordt door het intensieve fietsverkeer en wilde ik bijdragen aan een oplossing hiervoor. Ik heb 25 euro gedoneerd aan NatuurAlert’, aldus Jan Peter (42) uit Rijssen. Een kleine bijdrage wellicht, maar alle kleine beetjes helpen. Voor een stichting van vrijwilligers zijn alle donaties zeer welkom. Deze gebruiken wij om onderzoek te doen, mensen bij elkaar te brengen en – zo nodig – te procederen. Hier komen, ook al zijn al onze uren om niet, altijd onkosten bij kijken: reiskosten, kosten voor het opvragen van documenten, een advocaat. Door een bepaalde campagne financieel gericht te steunen, zoals Jan Peter, draag je direct bij aan een oplossing.


ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EFFECTEN VLAKTEKAP

Dinamo Fonds honoreert aanvraag NatuurAlert voor financiering contra onderzoek

18 oktober 2020 | STICHTING DINAMO FONDS

Wat is het ecologische effect van de bossenstrategie van onze overheid? Het toestaan van vlaktekap als methode voor natuurverbetering in de nieuwe bossenstrategie deed veel wenkbrauwen fronsen, zowel binnen als buiten de politiek. Het Dinamo Fonds droeg 8.000 euro bij om ons contra-onderzoek te financieren: een degelijk wetenschappelijk onderzoek door onafhankelijke geleerden dat gewicht in de schaal legt tegenover het vluchtige, door het ministerie geïnitieerde onderzoek.


ALGEMENE DONATIE

Onder het toeziend oog van onze generatie is er zoveel stuk gemaakt in de natuur, het is tijd voor verandering’

24 september 2020 | PARTICULIERE DONATEUR

Els (62) uit Den Haag steunt NatuurAlert met een maandelijkse donatie van 10 euro: ‘Ik volg Stichting NatuurAlert nu sinds enkele maanden. Een aantal belangrijke ambassadeurs van natuurbehoud zitten in het bestuur en ik zou graag zien dat zij slagen in hun missie. In tijd kan ik helaas niets betekenen, maar met deze maandelijkse bijdrage probeer ik ze een stukje op weg te helpen.’ Periodieke bijdragen zoals die van Els, geven ruimte om ook in onze vaste kosten te kunnen voorzien – denk aan het in de lucht houden van de website, de benodigde technische abonnementen en postzegels. Maar bijvoorbeeld ook voor het uitbesteden van de grafische verzorging van rapporten.

 

JA, IK HELP MEE OM DE NATUUR TE VERDEDIGEN EN VERSTERKEN

Bedrag