Campagnes

Kaalkap Bossenstrategie

De concept-Bossenstrategie van minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gaat uit van het algemeen toestaan van kaalkap van bossen tot 0,5 hectare. Dit is volgens NatuurAlert het belangrijkste bezwaar van het voorgestelde beleid. Volgens door NatuurAlert geraadpleegde deskundigen is deze kaalkap schadelijk voor het bosecosysteem en heeft dit onder meer een negatief effect op de biodiversiteit. LEES VERDER > …

Red de zandhagedis
op de sallandse heuvelrug

In steeds meer Nederlandse natuurgebieden worden ATB-routes ofwel mountainbike-routes aangelegd. Leuk voor het toenemende aantal beoefenaren van deze sport, maar ook een levensgroot risico voor verstoring van de fauna in deze gebieden en erger. 

De route gaat dwars door het territorium van de beschermde zandhagedis, die bij tientallen wordt doodgereden. Reden voor NatuurAlert om hiertegen in actie te komen. LEES VERDER > …

Buitensporige
puinverharding in de natuur

Paden in natuurgebieden zijn soms verhard met schadelijk puin. Puin kan verschillende vervuilende stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het ecosysteem, bijvoorbeeld door uitspoeling naar de ondergrond.

NatuurAlert is tegen het gebruik van schadelijke stoffen in natuurgebieden. Paden moeten met natuurvriendelijke materialen worden verhard. LEES VERDER > …

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne