Campagnes

Kaalkap uit de 
Bossenstrategie

De concept-Bossenstrategie van minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gaat uit van het algemeen toestaan van kaalkap van bossen tot 0,5 hectare. Dit is volgens NatuurAlert het belangrijkste bezwaar van het voorgestelde beleid. Volgens door NatuurAlert geraadpleegde deskundigen is deze kaalkap schadelijk voor het bosecosysteem en heeft dit onder meer een negatief effect op de biodiversiteit. LEES VERDER > …

Red de zandhagedis
op de Sallandse Heuvelrug

In steeds meer Nederlandse natuurgebieden worden ATB-routes ofwel mountainbike-routes aangelegd. Leuk voor het toenemende aantal beoefenaren van deze sport, maar ook een levensgroot risico voor verstoring van de fauna in deze gebieden en erger. De route gaat dwars door het territorium van de beschermde zandhagedis, die bij tientallen wordt doodgereden. Reden voor NatuurAlert om hiertegen in actie te komen. LEES VERDER > …

Buitensporige puinverharding in natuurgebied Overlangbroek

Paden in natuurgebieden zijn soms verhard met schadelijk puin. Puin kan verschillende vervuilende stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het ecosysteem, bijvoorbeeld door uitspoeling naar de ondergrond.
Het oneigenlijk gebruik van bouwpuin in de natuur doet zich bij Staatsbosbeheer op tal van plaatsen in het land voor, zoals we onlangs in het KRO-NCRV programma Pointer konden zien. Een van de meest schrijnende voorbeelden vormt het Natura 2000-gebied Overlangbroek in de gemeente Wijk bij Duurstede. LEES VERDER > …

Natura 2000-gebied Het Twiske wordt bedreigd door plannen Recreatieschap

Het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft plannen voor grootschalige recreatie in het beschermde natuurgebied Het Twiske en lapt daarmee de Europese Natura 2000-richtlijn aan zijn laars.
Terwijl festivals absoluut niet zijn toegestaan, heeft het Recreatieschap nu al toestemming gegeven om jaarlijks drie festivals met meer dan 14.000 bezoekers te organiseren. Het beleid van het Recreatieschap vormt een regelrechte bedreiging voor onder meer de beschermde vogels in het gebied.
LEES VERDER >…

 

 

Verzet tegen MTB-route door Natura 2000-gebied Vledderveld

Het MTB-netwerk bestaat nu al uit zo’n 245 officiële routes en daar blijft het niet bij. Overal zijn nieuwe routes in voorbereiding. Daarbij wordt de beschermde natuur zeker niet ontzien, integendeel, zelfs organisaties die beter zouden moeten weten, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer lichten veelvuldig de hand met hun natuurbeschermingsopdracht. Alle reden dus om paal en perk te stellen aan de ongebreidelde aanleg van MTB-routes in de schaarse, kwetsbare natuur van een NatuurAlert 2000-gebied als Vledderveld / Boschoord.
LEES VERDER >…

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne