PUINSTORT

Buitensporige puinstort in Natura 2000-gebied Overlangbroek

Paden in natuurgebieden zijn soms verhard met schadelijk puin. Puin kan verschillende vervuilende stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het ecosysteem, bijvoorbeeld door uitspoeling naar de ondergrond.
Het oneigenlijk gebruik van bouwpuin in de natuur doet zich bij Staatsbosbeheer op tal van plaatsen in het land voor, zoals we onlangs in het KRO-NCRV programma Pointer konden zien. Een van de meest schrijnende voorbeelden vormt het Natura 2000-gebied Overlangbroek in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Ooit werd het essenhout van het hakhoutbosje Overlangbroek bij Langbroek, gemeente Wijk bij Duurstede toegepast voor masten van zeilboten, assen voor koetsen en stelen van gereedschap. Die tijd is voorbij, maar de cultuurhistorische en vooral de natuurwaarden zijn gebleven. Die natuurwaarden zodanig van belang dat het Essenhouthakreservaat Overlangbroek in 2004 de hoogste natuurbeschermingsstatus verkreeg, die van Natura 2000-gebied. Hier zingt de nachtegaal, vind je talloze soorten beschermde vogels en vleermuizen, en leeft ook de sleedoornpage.

Verbetering waterhuishouding
Om de verdroging van het gebied tegen te gaan werd door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in 2018 een plan opgesteld voor de verbetering van de waterhuishouding in Overlangbroek.  Een klein en onopvallend onderdeel van het plan betrof de aanleg en ‘verbetering van onderhoudspaden’. Dat kleine onderdeel pakte in de praktijk echter heel anders uit. In 2019 werd in het reservaat en de directe omgeving naar schatting 2000 kubieke meter bouwgranulaat gestort, waarmee over vele honderden meters paden van circa vier meter breed werden aangelegd, paden die tot een meter werden opgehoogd.
Het oneigenlijk gebruik van bouwpuin in de natuur doet zich bij Staatsbosbeheer op tal van plaatsen in het land voor, zoals we onlangs in het KRO-NCRV programma Pointer konden zien. De situatie in Overlangbroek is overigens nog veel sprekender dan in de door Pointer getoonde voorbeelden. Het bouwgranulaat bevat veel plastic en andere ongerechtigheden, naar verluidt ook asbest. Langs de schuin aflopende zijkanten van de paden is dit goed zichtbaar.

De schade voor Overlangbroek beperkt zich ook niet alleen tot de aantasting van het landschap en milieuvervuiling. Naast de boleten die langs de eeuwenoude Dompselaersteeg groeiden, moesten ook de nodige bomen het ontgelden, waaronder enkele beeldbepalende eiken. De snipperhopen zijn langs de Amerongerwetering nog steeds goed zichtbaar.

Onaanvaardbaar
Onder de vlag van het waterproject werd dus feitelijk een tweede project uitgevoerd, waarvoor een goed onderbouwde omgevingsvergunning had moeten worden afgegeven. Het is zeer de vraag of dit gebeurd is. De puinverharding is hoe dan ook onaanvaardbaar. NatuurAlert beraadt zich op de te nemen stappen.
In eerste instantie heeft NatuurAlert een WOB-verzoek gericht aan de gemeente Wijk bij Duurstede dat na lang wachten onlangs werd gehonoreerd.

Na de uitzending van Pointer en de vele reacties daarop heeft Staatsbosbeheer gezegd zich de kritiek aan te trekken en zich te zullen beraden op alternatieven. Al snel werd het weer stil. Intussen ligt de rommel op allerlei plekken in de terreinen. Wij vinden het onbegrijpelijk en bedenkelijk dat een toonaangevende natuurbeschermingsinstantie het zover heeft laten komen en niet direct aan de slag gaat met het saneren van de meest schrijnende voorbeelden, om te beginnen Overlangbroek.

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne