ANBI-erkende instelling

Stichting NatuurAlert Nederland is een erkende ANBI-instelling

Bij donaties aan een Algemeen Nut beogende Instelling mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U kunt de ANBI-status controleren op de website van de Belastingdienst.

Het onderstaande overzicht van gegevens van Stichting NatuurAlert is zorgvuldig samengesteld volgens de wettelijke norm van de Belastingdienst. Voor meer informatie hierover: LEES VERDER >

Voor het controleren van de ANBI-status KLIK HIER >

Stichting NatuurAlert Nederland
RSIN 861058914
Postbus 963, 2300 AZ Leiden

De doelstelling van Stichting NatuurAlert Nederland

  • Het beschermen, versterken en herstellen van de natuur en het landschap, alsook het natuurlijk milieu in Nederland en het tegengaan van aantasting en verdrukking van de natuur;
  • Het bewust maken van de samenleving van de intrinsieke waarde van de natuur en van de waarde van natuur voor mensen;
  • Het tegengaan van recreatieve druk op natuurgebieden.

Beleidsplan
Voor inzage in het beleidsplan van Stichting NatuurAlert Nederland KLIK HIER >

De bestuurders en hun functies
Drs. J.Th. Hoekema, voorzitter
Dr. C.F. van Beusekom, secretaris
Mr. S.M.L.M. Schneiders, penningmeester
H.F. Hobo, bestuurslid
Mr. F.H. Garretsen, bestuurslid
F.J. Zoontjes, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning

Activiteiten
Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten KLIK HIER >

Bossenstrategie
De stichting heeft in de aanloopfase van de oprichting in 2019 en doorlopend in 2020 gewerkt aan de totstandkoming van de landelijke Bossenstrategie. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met landelijke terreinbeheerders en is met politici op provinciaal en landelijk niveau overleg gevoerd. Een wetenschappelijk onderzoeksteam is samengesteld dat nader onderzoek heeft uitgevoerd naar de gevolgen van de voorgestelde maatregelen. Het onderzoeksrapport zal medebeslissend zijn voor de minister bij het bepalen van de inhoud van de bosstrategie LEES VERDER >

Zandhagedis Sallandse Heuvelrug
Er is overleg gevoerd met plaatselijke onderzoekers en de provincie Overijssel is gevraagd handhavend op te treden LEES VERDER >

Het Twiske
Er wordt onderzoek gedaan en voorbereidende gesprekken gevoerd over de situatie in het natuurgebied Twiske.

Financiële verantwoording
In behandeling