Aanpak natuuralert

'Onderzoek, het mobiliseren van burgers en coalities van natuurbeschermers, het bewerken politieke krachtenveld en waar nodig het voeren van juridische procedures'

Onafhankelijk pleitbezorger

Als onafhankelijk pleitbezorger van de natuur in Nederland gaat NatuurAlert verder dan het aan de kaak stellen van misstanden in de natuur en natuurbescherming. NatuurAlert wil daadwerkelijk verandering tot stand brengen. Dat doet de stichting door met alle mogelijke politieke legale middelen initiëren en ondersteunen van activiteiten gericht op het tot stand brengen van duurzaam natuurbeheer.

Met dat doel bundelt NatuurAlert de krachten in een groeiend team van gedreven deskundigen. Jong talent én ervaren specialisten; ecologen, politici, juristen en andere disciplines.  Het effectief aanpakken van de crisis in de natuurbescherming in Nederland vergt, naast motivatie en uithoudingsvermogen, ook veel expertise.

De overheden en gevestigde organisaties die de voortgaande afbreuk van de natuur en de natuurbescherming niet eenduidig tegengaan, maar gedogen en zelfs faciliteren, beschikken over veel middelen en deskundigheid in het handhaven van de status quo. Gevangen in hun context van tegenstrijdige belangen, slagen zij er nog te vaak in om de wetgeving of de uitvoering daarvan naar hun hand te zetten. Maar zeker niet altijd en daarin vervult NatuurAlert een steeds actievere rol.

Dat betekent onderzoek, het mobiliseren van burgers en coalities van natuurbeschermers, het bewerken van het politieke krachtenveld en waar nodig het voeren van juridische procedures.

Met jouw steun kunnen wij echt werk maken van de verbetering van de natuur en de versterking van de natuurbescherming in ons land. Dat betekent meer bos en bomen, meer biodiversiteit, een gezonde fauna en flora, een beter evenwicht tussen natuurbehoud en recreatie. Kortom, een duurzame natuur voor nu en volgende generaties.

Doe je mee? Kies een campagne